Kısaca Ekonomik Kalkınma Nedir?


 

Konunun çok fazla içinde değilsek bazı kavramlar birbirleriyle karıştırılabilmektedir. Bunlar çok küçük nüanslarla birbirlerinden ayırt edilebilmektedir. Bu kavramlardan biri de ekonomik kalkınmadır. Genellikle ekonomik büyüme ile karıştırılan bir kavramdır. Ancak bu yazımızda sizlere ekonomik kalkınma ile ilgili bilgiler vermeye çalışacağız. İşte, detaylar;

Ekonomik kalkınma;

Bu kavram, çoğu zaman yukarıda da belirttiğimiz üzere ekonomik büyüme ile karıştırılırken, aralarındaki farkın ne olduğu hakkında da yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle her iki kavramın farklarının neler olduğunu, belirleyiciliğinin neler olduğunu ve sürecinin ne olduğunu incelemeye çalıştık.

Ekonomik kalkınmanın ne ifade ettiğine açıklama getirecek olursak; toplumsal ve kurumsal yapıların davranış ve tüketim kalıpları bazında yaşadıkları ilerleme ve dönüşüm şeklinde tanımlayabiliriz. Yani sürdürülebilir politikalar neticesinde toplumun ve bu toplumu oluşturan bireylerin yaşam standartlarındaki yükselmeye yol açan etkidir. Bununla birlikte ekonomik kalkınma kavramı tümüyle pozitif manada kullanılmakta olan bir nitelendirmedir.

Eylemsel manada bu kavrama bir tanımlama getirecek olursak, belirli bir alanı alakadar eden geçim faaliyetlerinin pozitif olarak gösterdiği seyirdir diyebiliriz. Yukarıda söylediğimiz ekonomik kalkınma ile ekonomik büyüme arasındaki fark ise şöyledir;  Ekonomik kalkınma toplumsal iyiliği betimlemekte, ekonomik büyüme ise piyasaların üretkenliğini ifade etmektedir. Daha da açmak gerekirse; ekonomik kalkınma aslında daha niteliksel bir kavram olup, ekonomik büyüme nicel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu duruma bir örnek verecek olursak; Hindistan ve Çin gibi ülkelerde büyük ekonomiler olmakla birlikte, kalkınma noktasında ülkeler arasında en sonlarda yer almaları bunu göstermektedir.

Ekonomik kalkınmanın iyi olması o ülkedeki insanların mutlulukları ile ölçülebilir. Bu, ekonomik kalkınma nedir? sorusuna çok daha net bir cevap olacaktır. Çünkü bireylerin mutlulukları, toplumsal mutluluğu da beraberinde getiren ve birbirini tamamlayan parçalardır.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir