İşletmeler İçin Zaman Etüdü ve Önemi Nedir?


İşletmelerin toplam kalite yönetimi konusu öncelikli olmak üzere, üretimlerini hızlı, daha kolay, daha pratik ve en düşük maliyetle ortaya koyma çabaları zaman etüdü ile gerçekleştirilir. Özellikle seri üretim gerçekleştiren ve zaman kaybı lüksü olmayan kuruluşların kullandığı uygulamalardan biridir. Bu yazımızda, zaman etüdünün işletmeler için önemini ele almaya çalışacağız. İşte, detaylar;

Zaman etüdü

İş ölçüm tekniklerinden biri olan zaman etüdü ile çalışanların işlerini hangi çalışma hızı ile ne kadar bir sürede yapabilecekleri konusunda analiz yapılabilmektedir. En doğru ve en iyi işi çıkarmak arzusunda olan firmaların kullandığı uygulamalardan biridir ve iç bünyesinde bazı belirli adımlar barındırmaktadır.

Zaman etüdü adımları nelerdir?

Bu adımlar, ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu ile alakalı ne denli bilgi sahibi olunacağı ortaya koymakta olan durumlardır. Belirlenen adımlara göre ilk önce firmaların çalışanlar ve iş bilgilerinin kaydedilmesi gerekir. Sıradaki adım olarak da iş öğeleri ayrılır ve sürecin tamamlanması sağlanır. Bu uygulamaya konduğu zaman işi yapan çalışanların işlerini yaptıkları sırada harcamakta olduğu zaman ölçüleriyle beraber işin yapıldığı süreçte temponun ne olduğu da kayda alınır. Ortaya çıkan sonuçlar yani kayıtlar değerlendirildikten sonraki zaman kavramı da temel zamana dönüştürülür. Bu zaman kavramlarının birbirlerine dönüştürülmesini takiben, üretim için gerekli olan toleranslara bakılmaktadır. İşte, bütün bu veriler ışığında işletmeler ve firmalar açısından üretim zamanının çalışanlar ile yaptıkları işlerin sürelerinin ne kadar olduğu tespit edilir.

İşletmeler için önemi nedir?

Öncelikle seri üretim gerçekleştiren işletmeler kazançlarını arttırma konusunda, en yüksek gelirlerini istenen üretim miktarını arttırıp buna ulaştıklarında başarı sağlarlar. Üretim kapasitesinin arttırılması noktasında işletme çalışanlarının başlarına buyruk bir şekilde değil, işlerini ne kadar bir sürede yaptıklarının tespit edilerek belli bir standarda oturtulmasını sağlar.

Kısaca; zaman etüdü işletmeler açısından bunları yapmalarına olanak sağlar ve üretilmesi arzu edilen miktarların her zaman eksiksiz ve hatasız olarak yerine getirilmesini sağlar. Bundan dolayı büyük çaptaki işletmeler, toplam kalite kavramının altında zaman etüdünü etkili bir şekilde kullanmaktadırlar. Buna bağlı olarak da istenen hedeflere ulaşmada her üretim kademesinde bu uygulama sayesinde önemli getiriler elde etmektedirler.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir